Потребителско име

Парола

Bulgarian Hydrogen Institute Menu Bulgarian Hydrogen Institute Menu
Водородни приложения

Транспорт

Зелен водород в транспорта

С целта, определена от Европейския закон за климата за намаляване на нашите емисии на парникови газове с 55% до 2030 г. и постигане на климатична неутралност до 2050 г., зеленият водород ще играе важна роля в декарбонизацията на нашия енергиен, промишлен и транспортен сектор. Днес транспортният сектор е единственият, чиито емисии са по-високи от 1990 г. и продължават да нарастват. Сухопътният транспорт е отговорен за 2/3 от транспортните емисии в ЕС1.Водородът може да се използва директно, т.е .в горивни клетки, но също така ще бъде основата за много е-fuels като синтетичен газ и амоняк, които могат да се използват в стандартни двигатели с вътрешно горене.

Зелен водород в сухопътния транспорт Източник: Toyota, Hyzon Motors, Alstom, Solaris

Зелен водород в сухопътния транспорт

Зеленият водород е едно от най-обещаващите решения за постигане на нулеви емисии в автомобилния транспорт, особено вярно при тежкотоварни автомобили като камиони, микробуси и влакове. Това е най-вече защото замяната на двигатели с вътрешно горене с батерии има няколко недостатъка, когато става въпрос за тежкотоварни автомобили, като теглото на необходимата батерия и пробега. Освен това леките автомобили с горивни клетки имат няколко предимства пред алтернативите, задвижвани от само от батерии. По-големият обхват и по-краткото време за зареждане са само малка част от тях. Понастоящем на територията на ЕС има под 200 зарядни станции за водород, в сравнение с повече от 250 000 зарядни станции за EV.Това е една от причините, поради които автомобилите с горивни клетки все още не са толкова популярни.

Зелен водород във водния транспорт

Увеличаващите се ограничения за емисиите задължават собствениците на кораби да намалят въздействието върху околната среда на своите операции. Технологичните подобрения през последните десетилетия намалиха разхода на гориво и въздействието върху околната среда на корабите. Въпреки това корабоплаването има съществен принос за глобалните емисии на парникови газове (ПГ), летливи органични съединения (ЛОС), твърди частици (ТЧ), опасни замърсители на въздуха, NOX и SOX2.Използването на произведен в страната зелен водород като гориво с горивни клетки е един от начините за намаляване не само на емисиите, но и на цената на морските горива, за чиято цена през последните години се наблюдава значително увеличение поради новите изисквания. Горивните клетки са чудесна алтернатива за плавателните съдове с ниска автономност, но за дълбоководните плавания e-fuels, произведени от водород, като амоняк, имат по-голям потенциал.

Зелен водород във въздушния транспорт Източник: Airbus

Зелен водород във въздушния транспорт

Водородният самолет е въздухоплавателно средство, оборудвано с горивни клетки задвижвани с водород или реактивни двигатели, които изгарят водород или комбинация от двете. Освен в корабоплаването, алтернатива на чистия водород са e-fuels на базата на водород като амоняк или метанол. Основното предимство на e-fuels пред чистия водород е фактът, че те могат да се използват в настоящите реактивни двигатели без или с минимални промени по цялата система. Преминаването към e-fuels ще намали въздействието върху околната среда на полетите с 50-75%, а на горивните клетки със 75-90%3.

Какво се случва в България?

В България има няколко прояви на интерес от страна на общини за подмяна на настоящите дизелови автобуси в обществения транспорт с алтернативи, задвижвани от горивни клетки. Освен това община София проучва възможността за инсталиране на удължители на обхвата на своя тролейбусен парк. Удължителите на обхвата ще се базират на горивни клетки и ще се захранват от локално произведен зелен водород. Това значително ще намали общите разходи за собственост на тролейбусите, както и капиталовите разходи, необходими за разширяването на мрежата, поради факта, че модернизираните тролейбуси ще могат да се движат по маршрути, на които не е инсталирана тролейбусна мрежа. Няколко компании в морския сектор също изразиха интерес към преоборудване на съществуващи плавателни съдове и проектиране и изграждане на изцяло нови нискоавтономни кораби, задвижвани с водородни горивни клетки.

За съжаление в България има 0 публични станции за зареждане с водород.