Потребителско име

Парола

Bulgarian Hydrogen Institute Menu Bulgarian Hydrogen Institute Menu

Важни проекти от общ европейски интерес (ВПОИ)

Важните проекти от общоевропейски интерес (ВПОИ) се превръщат в основен инструмент за разгръщане на водородните технолгоии на територията на Европейския съюз. 

VERBUND, най-големият производител на възобновяема енергия в Австрия, разработва проект от общоевропейски интерес за производство, транспортиране и използване на зелен водород. Този проект ще подобри значително декарбонизацията посредством зелен водород - в полза на индустриалните потребители и сектора на мобилността. Той включва всички страни по поречието на р.Дунав, включително и България. Повече информация за проекта може да намерите на Green Hydrogen @ Blue Danube

Дефиницията и правилата на ВПОЕИ може да намерите тук

ВПОЕИ манифест