Потребителско име

Парола

Bulgarian Hydrogen Institute Menu Bulgarian Hydrogen Institute Menu
Водородни приложения

Основи на водорода

Основи на водорода

 

Водородът e #1 в периодичната система, той е неметален. Той е 14 пъти по-лек от въздуха, което означава, че се издига и разпръсква много бързо (20 m / s).

Водородният атом е нестабилен, така че той се комбинира с друг атом, за да образува молекула (H 2) и затова само последният може да бъде открит свободно в природата.

Свойства Източник: NASA/SDO/Goddard

Свойства

 

Тъй като точката му на кипене е 20.28 K (-252,87 °C или -423,17 °F), при стайна температура той се намира в газообразно състояние.

Точката му на топене е 13,81 К (-259,34 °C или -434,81 °F).

Слънцето използва H2 в процес, известен като синтез (този процес се изучава от десетилетия и той непременно ще се превърне в заместител на ядреното делене). Атомите се смачкват от огромен натиск и топлина, за да се комбинират помежду си, това освобождава огромно количество енергия, която захранва нашата звезда. Смята се, че има достатъчно Н2, за да може слънцето да работи още 5 милиарда години.

Характеристики Източник: H2tools.org

Характеристики

 

H2 не е корозивен, но може да влоши определени метали, засягайки техните механични свойства.

Водородът има три общи изотопа. Най-простият изотоп, наречен протиум, е просто обикновеният водород. Вторият, стабилен изотоп, наречен деутерий, е открит през 1932 г. Третият изотоп, тритий, е открит през 1934 г.

Изключително запалим и експлозивен. Независимо от това, температурата на самозапалване (точка, при която то ще се възпламени спонтанно без наличието на искра или пламък) е равна на природния газ.

Горене

 

При стандартна температура и налягане H2 е безцветен газ без вкус и мирис. Напълно неоткриваем от човешките сетива, не е токсичен и не е отровен, но е задушаващ.

Той изгаря в отчетлив син цвят (даден от съдържанието на сяра) със скорост 346 cm / s и е почти незабележим при дневна светлина. Ако чистотата на газа е висока, няма да се получи никакъв дим.