Потребителско име

Парола

Bulgarian Hydrogen Institute Menu Bulgarian Hydrogen Institute Menu
Водородни приложения

Здраве и безопасност

Опасен ли е водорода?

Както всички енергийни носители, H2 представлява риск за безопасността и здравето, когато се използва в голям мащаб. Утвърдените продукти вече не са изправени пред подобен контрол, поне в очите на широката общественост, но новите технологии често го трябва да преминат през всички процедури. Загрижеността за обществената безопасност е важна и трябва да се реши бързо, за да не се забави скоростта на внедряване на водородните технологии.

Като лек газ от малки молекули, H2 ще се дифузира лесно, дори в някои видове железни и стоманени тръби. Той също така се измъква много лесно чрез уплътнения и съединители, което означава, че за неговото обработване е необходимо специално оборудване и процедури. Друга важна характеристика, която трябва да се вземе предвид е неговата висока запалимост (поради висока скорост на пламъка), която отчасти се компенсира от високата му дифузност, позволявайки на газа бързо да се разсейва.

Тъй като H2 се използва за промишлени цели от десетилетия (включително големи специализирани тръбопроводи), вече има основни познания за това как да се борави с него и необходимите протоколи за безопасна работа. Независимо от това, широкото използване в енергийния или транспортния сектор би донесло нови предизвикателства и по този начин по-нататъшно развитие на нови протоколи, за да се осигури правилна манипулация.

Що се отнася до останалите горива и суровини на основата на водород, съображенията за здраве и безопасност вече са добре познати на енергийния сектор (с изключение на амоняк и течни носители на органичен водород, които са новодошли). Понастоящем амонякът има най-голям потенциал поради разнообразното му използване, но той поражда повече съображения, отколкото H2, поради високата си токсичност, запалимост, корозивност и способност за бягство. Но за разлика от H2 е по-лесно да се открие поради острата му миризма.

Амонякът също има дълго и широко приложение в индустрията, рутинно се съхранява, транспортира и използва за множество цели.

Повече информация за безопасността на водорода в различните му приложения можете да намерите на:

  1. The International Hydrogen Safety Association
  2. Comparison of hydrogen with other fuels
  3. Ballard`s hydrogen safety myths
  4. European Hydrogen Safety Panel
  5. Hydrogen cars safety