Потребителско име

Парола

Bulgarian Hydrogen Institute Menu Bulgarian Hydrogen Institute Menu
Водородни приложения

Домакинства

В наши дни водородът не е много популярен вариант за отопление и охлаждане на жилищни сгради. Всъщност по света има само няколко проекта, които обмислят възможността за използване на водород като източник на топлина в обществени и частни сгради. Водородът може да се изгаря в когенерации или да се използва в горивни клетки, където той реагира с кислород и генерира електричество и топлина. Освен това водородът може да се смесва с природен газ в съществуващата преносна газова мрежа, с някои ограничения. В европейските страни има няколко инициативи, които подкрепят подмяната на газови котли с малки стационарни горивни клетки.

В много обществени сгради стационарните горивни клетки или захранваните с водород когенератори имат голям потенциал да заменят използваните в момента дизелови генератори като резервен източник на енергия. Все още обаче съществуват бариери, свързани с разходите, технологичната готовност и политиката, които ограничават жилищните водородни проекти до локализирани операции.

Горивни Клетки Източник: © Solid Power

Горивни Клетки

Горивните клетки, използвани в жилищния сектор, обикновено се предлагат с инсталирана мощност от няколко kW до десетки kWs. Предимството на стационарните горивни клетки пред традиционните средства за отопление и охлаждане е, че те не само могат да отопляват и охлаждат сградата, но и да произвеждат електричество. Следователно ефективността на цялата система може да достигне повече от 90%, което ги прави един от най-ефективните инструменти за тази цел. Друго предимство на някои видове горивни клетки за битова употреба е, че вместо водород могат да се използват различни видове горива като амоняк, метанол, природен газ и др.

Когенерации Източник: Capstone C1000S, https://www.capstonegreenenergy.com/products/energy-conversion-products/capstone-microturbines/c1000s

Когенерации

Понастоящем повечето генератори или турбини за когенерация се захранват от дизел или природен газ. Водородът обаче има голям потенциал да замести такива изкопаеми горива без големи промени в системата. Съвременните микротурбини позволяват комбинация от 10% водород и 90% природен газ.

Съхранение на енергия под формата на водород Източник: https://ceenergynews.com/innovation/presenting-the-worlds-first-home-hydrogen-battery/

Съхранение на енергия под формата на водород

Съхранение на енергия под формата на водород за битови нужди се разглежда като алтернатива на литиево-йонните батерии, които са много популярни в домакинствата. Има няколко компании, които имат готови прототипи и резултатите от тестовете са обещаващи. Понастоящем обаче няма готов продукт, който да се предлага на пазара.