Потребителско име

Парола

Bulgarian Hydrogen Institute Menu Bulgarian Hydrogen Institute Menu
Водородни приложения

Водородни Закони

Законодателна и административна рамкa

В България липсва регулаторна рамка за производството и използването на водород. Понастоящем производството, транспортирането и съхранението на водород попада в обхвата на съществуващото законодателство за други газове и общо строителство. Липсва конкретна програма за разработка на законодателна и административна рамка за водорода в Енергийната стратегия на България или Интегрирания план. Следователно най-вероятно България ще следва разпоредбите на ЕС в сектора.

HyLaw Източник: HyLaw

HyLaw

През Януари 2017 година HydrogenEurope и FCH JU (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking) създадоха проекта HyLaw, който приключи през Декември 2018 година и допринесе за дефиниране на липсващите административни процедури за мащабното разгръщане на водородните технологии. Основните резултати от проекта HyLaw са:

 

HyLaw Резултати Източник: HyLaw

HyLaw Резултати

1. Онлайн и публично достъпна база данни, съставяща правни и административни процеси, приложими за технологиите на водород и горивни клетки в 18 държави в Европа
2. Национални политически документи, описващи всеки правен и административен процес, подчертаващи най-добрите практики, правни бариери и предоставящи препоръки за политиката
3. Паневропейски политически документ, насочен към европейските ръководители
4. Национални и европейски семинари за разпространение на констатациите и убеждаване на  властите да премахнат бариерите

Повече за HyLaw може да намерите ТУК.